KalendariumKalendarium 2023


  • 23 januari. Styrelsemöte.
  • 4 februari. Regionssårsmöte Uppsala.
  • 20 februari. Styrelsemöte, digitalt.
  • 7 mars. Medlemsmöte, allergi och bihälsa.
  • 6 maj. Medlemsmöte, göra salva och lypsyl praktiskt.
  • Prel. Juni eller juli. Sommarträff hos Richard/Christina Hammarström.

  • Prel. Oktober. Honungsuttagning i föreningen, tisdag 17 alt. torsdag 19 oktober.

  • Prel. Honungsutagning på Distriktsnivå (vår tur att arrangera) lördag alt. söndag 11,12 alt 18, 19 november.

  • 24 november. Årsmöte och fest.


Styrelsen återkommer med ytterligare information infor varje evenemang.