KalendariumKalendarium 2022


  • 18 januari. Styrelsemöte digitalt.
  • 22 februari. Styrelsemöte digitalt.
  • 14 mars. Grundkurs i biodling startar.
  • Planering pågår. Vårträff, vårundersökning.
  • Planering pågår. Sommarträff, drottningodling. Ålbrunna.
  • Planering pågår. Höstträff, summering av året.
  • Planering pågår. Honungsuttagning, honungsprovning.
  • Planering pågår. Årsmöte.


Alla fysiska träffar sker sker enl MSBs rekomendationer.

Styrelsen återkommer med ytterligare information infor varje evenemang.