KalendariumKalendarium 2022


  • 18 januari. Styrelsemöte digitalt.
  • 22 februari. Styrelsemöte digitalt.
  • 14 mars. Grundkurs i biodling startar.
  • 4 april. Vårträff. Tema, Drottningodling teori med Klas Olof Ohlsson.
  • 4 maj. Styrelsemöte.
  • 9 maj. Vårträff 2. Tema, påvisande av nosemaangrepp på bisamhällen.
  • Planering pågår. Sommarträff, drottningodling. Ålbrunna.
  • Planering pågår. Höstträff, summering av året.
  • Planering pågår. Honungsuttagning, honungsprovning.
  • Planering pågår. Årsmöte.


Styrelsen återkommer med ytterligare information infor varje evenemang.