Hem


Vi är föreningen för biodlare och bivänner som är aktiva i området Håbo och Upplands-Bro. Vi är en liten men växande förening som hjälps åt med vår biodling. Vi värnar om biologisk mångfald och arbetar för att fler människor ska förstå vikten av pollinerare.

Om du vill veta mer om vad du kan göra eller bara är nyfiken på biodling så kontakta någon i styrelsen.2021-07-06


Den 20.e augusti är det honungens dag. Och det tänker vi fira tillsammans med Ica Maxi som i år skänker del av sina pant-intäkter till vår förening.


Vi står denna dag utanför butiken kl.12.00-18.00, för att informera om vår förening, prata om livet med bin. Och självklart sälja honung.

Vill du vara med?


Vi kommer att göra upp ett schema. Baserat på hur många vi blir som vill vara med. Vår förhoppning är att det är två biodlare/medlemmar på plats hela tiden. Ca. två timmar / biodlare beroende på intresse.

Om du vill vara med. Hör av dig till Styrelsen@brohabobiodlare.se senast den 1.a augusti.

Om inte så kom gärna förbi i alla fall och besök oss aktuell dag. Och hjälp oss gärna att sprida detta evenemang till vänner och bekanta.

2021-06-13

OBS! Håbo festdagar den 28 augusti är inställt.

2021-05-29

Äntligen fick Gun blommorna för Distriktets godaste honung 2020.

Denna försening på grund av pandemin, då det fysiska mötet i februari ej kunde genomföras.


2021-05-16

Lördagen den 29 maj kl 11.00 bjuder vi in er medlemmar till den första sommaraktiviteten. Denna gång handlar det om drottningodling.
Vi träffas hos Karina och Tomas Tomtlund på Ålbrunna gård i Bro.
Aktiviteten kommer att hållas utomhus. Var och en tar med eget fika och något att sitta på, tex filt eller stol.
Då eventuella restriktioner fortfarande kan begränsa deltagarantalet, så kan först till kvarn bli aktuellt.
Anmälan senast den 22 maj till styrelsen via e-post styrelsen@brohabobiodlare.se.


Välkomna!


2021-05-16

Kommande aktiviteter som styrelsen planerar:

20 augusti fredag kl. 12.00-18.00 Honungens dag, evenemang utanför Ica Maxi i Bålsta. Honungsförsäljning, visa, prata bin och biodling.

28 augusti lördag kl. 10.00-17.00 Håbo Festdagar, Bålsta centrum. Honungsförsäljning, visa, prata bin och biodling.

Planera redan nu, styrelsen återkommer med detaljer.


2021-04-20

Uppmaning till alla biodlare från våra bitillsyningsmän.


Vi måste vara noga med att anmäla eller uppdatera uppställningsplats av våra bisamhällen till Länssyrelsen.

Detta tex för att snabbt kunna lokalisera var det finns bisamhällen vid ett eventuellt sjukdomsangrepp.


Anmälan för alla Länsstyrelser görs på Stockholms länsstyrelse.


Klicka på länken för att anmäla uppställningsplats.

Länk till Länsstyrelsen Stockholm

2021-04-17

Från ICA Maxi Bålsta.


Hej på er!

En tradition vi har sedan flera år att låta summan som doneras via Donera din Pant-knappen i Pantrummet

delas ut mellan tre utvalda lokala föreningar. År 2021 är ni en av dessa föreningar.

Det betyder att all pengar som kommer in via Donera din pant-knappen under 2021 fördelas jämt mellan er.

2021-04-14

Med anledning av rådande Covid restriktioner har styrelsen beslutat att ändra förutsättningarna för den planerade vårträffen den 17 april.

Antalet anmälda medlemmar överstiger restriktionerna för ett fysiskt möte.


Med detta som bakgrund har vi beslutat att utföra mötet digitalt och även flytta datumet.

Dagen och tiden har vi flyttat för vi tror att ni vill vara ute i era bigårdar hellre än att sitta i digitalt möte🙂.


Det nya datumet är tisdag den 20 april kl 19.30. Mötet genomförs via Zoom.


E-mail har utgått till medlemmarna.

2021-03-23                                                                      

Välkomna till

Uppsala Biodlaredistrikts digitala Biodlingskonferens lördagen den 24 april 2021

 

Coronapandemin gör ju dessvärre att vi inte kan hålla någon fysisk vårkonferens i år heller. Vi kommer därför att ordna en digital konferens på plattformen Zoom lördagen den 24 april.


Vi kommer att ha två talare, Björn Lagerman och Örjan Ceder. Båda med mycket stor erfarenhet av bin och biodling.


Örjan har över 40 års erfarenhet av drottningodling och avelsarbete med buckfastbin, och har bl a varit med och drivit en avelsstation för renparning av dessa. Örjans föredrag kommer inriktas på hur man utvecklar metoder och selekterar för att få fram bin med egenskaper som är anpassade till dagens biodling. Du kommer att få tips/råd för att utveckla din egen biodling med drottningavel.


Björn har jobbat med bin sedan 1972 och har i dag ca 100 samhällen. 2016 började han undersöka om bilder från bisamhällen kan användas för diagnostisering av varroa och bisjukdomar, året därpå började utvecklingen med att använda artificiell intelligens (AI) i bildanalysarbetet.  Björns föredrag kommer att visa hur man kan använda appen BeeScanning för diagnostik.

Program

 

Tid                              Ämne                                           Föreläsare                        

Kl 10,00                      Drottningavel                              Örjan Ceder

Kl 10.45                      Frågor och diskussioner      

Kl 11.00                      BeeScanning och binas hälsa      Björn Lagerman

Kl 11.45                      Frågor och diskussioner

Kl 12,00                      Avslutning


 

Du ansluter dig till konferensen via följande länk:

https://zoom.us/j/95601852399?pwd=R3ZKdWZteVBlZ0FLQ2ZKUThrNWo1QT09


Lösenord: Se e-mailinbjudan från styrelsen.

 

VÄLKOMNA!

 2021-03-16 

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE

 

VÅRTRÄFF DEN 17 APRIL KL: 11:00.

BRO – HÅBO BIODLARFÖRENING INBJUDER TILL MEDLEMSMÖTE.

TID: Lördag den 17 april 2021 kl. 11.00

 

I dessa pandemitider reserverar vi oss för att förhindra smittspridning enligt följande.

PLATS:

VID ”BRA” VÄDER OCH ANTAL ENLIGT GÄLLANDE REGELVERK ÄR VI UTE MED AVSTÅND HOS ANDERS RENDAHL.                         

                  (adress Hertig Eriks backe 2 Bro)

                 Var och en medtager egen stol/filt och ”fikakorg”

VID ”DÅLIGT” VÄDER ÄR VI UPPKOPLADE PÅ NÄTET MED ZOOM

                 Danne Berg kommer att maila ut Zoom länk i tid.

 

TEMA: Vad skall man göra i bigården nu på våren.

Med Gun Johansson som moderator får var och en berätta/fråga om sin vårundersökning, med svar och diskussioner som följd.

 

OSA: senast den 10 april via e-post till styrelsen@brohabobiodlare.se, detta för att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, vad gäller antal deltagare.

 

Planera redan nu in kommande medlemsmöte: 5 juni, drottningodling hos Karina.

 

Se även vår hemsida: Brohåbo biodlare (brohabobiodlare.se)


VÄLKOMNA hälsar styrelsen Gun, Anna, Karina, Anders, Danne och Eva

2021-02-16

Viktig information från Jordbruksverket.

Regler för biodling, klicka här!

2021-01-15

Vinnaren av Distriktets godaste honung utsedd!

 

Vi gratulerar Gun Johansson, Bro Håbo Biodlarförening vars honung utsetts till Uppsala biodlardistrikts godaste honung!

 

Västerlöfsta Biodlarförening ansvarade för att utse distriktets godaste honung 2020.

Föreningen bad elever och lärare i Huddunge Byskola utgöra jury, vilket de gjorde med den äran. 17 personer från skolan var med i bedömningen!

De bedömde två honungsburkar från varje förening i distriktet genom att poängsätta honungen gällande smak (1-10 p), doft (-1, 0, +1p) och konsistens (-1,0,+1 p).

Totalt bedömdes 14 burkar.

Guns honung, som vann, fick 119 poäng.

På delad andraplats kom Börje Pettersson, Tierps biodlarföreningen (förra årets vinnare) och Magnus Jonsson, Östra Upplands biodlarförening med 105 poäng vardera.

Grattis till er också!

 

För Västerlöfsta biodlarförening

 Susanna Skogsberg

ordförande

Vill du bli medlem?

Gå in på www.biodlarna.se och klicka dig fram till ”Bli medlem”

Ange att du vill tillhöra Bro-Håbo Biodlarförening.

Klicka här!

Styrelse

Ordförande Gun Johansson. Bålsta
070-775 37 20


Sekreterare Eva Dufva. Kungsängen
072-251 75 81


Kassör Anna Blomlöf. Häggeby
070-698 15 76


Hemsida Dan Berg. Bro
076-115 86 14


Medlemsregister Anders Rendahl. Bro
070-728 15 24


Materialförvaltare Karina Tomtlund. Bro
073-999 05 79


E-post:

styrelsen"a"brohabobiodlare.se


Medlemmarna:

medlemmarna"a"brohabobiodlare.se 

              I samarbete med: