About

Bro-Håbo Biodlarförening

Bro-Håbo Biodlarförening


Vi är föreningen för biodlare och bivänner som är aktiva i området Håbo och Upplands-Bro. Vi är en liten men växande förening som hjälps åt med vår biodling. Vi värnar om biologisk mångfald och arbetar för att fler människor ska förstå vikten av pollinerare.

Om du vill veta mer om vad du kan göra eller bara är nyfiken på biodling så kontakta någon i styrelsen.

Styrelse


Karina Tomtlund

073-9990579


Richard Hammarström

070-6990184


Anna Blomlöf

070-6981576


Gun Johansson

070-7753720


Eva Dufva

072-2517581

E-post: styrelsen"a"brohabobiodlare.se