Om

Bro-Håbo Biodlarförening


Vi är föreningen för biodlare och bivänner som är aktiva i området Håbo och Upplands-Bro. Vi är en liten men växande förening som hjälps åt med vår biodling. Vi värnar om biologisk mångfald och arbetar för att fler människor ska förstå vikten av pollinerare.

Om du vill veta mer om vad du kan göra eller bara är nyfiken på biodling så kontakta någon i styrelsen.

Bitillsyningsmän

Våra bitillsyningsmän för regionen är:

Upplands-Bro, Karina Tomtlund. Tel 073-999 05 79

Håbo, Monique Widingsjö Tel 0708-14 96 30


Bitillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Länsstyrelsen bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling?


För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns.

Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin. Det finns även information om aktuella bisjukdomar i landet.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen UppsalaJordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Jordbruksverket


Lån av föreningens utrustning

Föreningen har utrustning som finns att låna. 


Karina Tomtlund: oxalsyreförångare + lock till kupor, vaxpräglingsapparat, vaxsmältare, mikroskop och mikroskop 2.

Tel: 073-999 05 79


Catarina Jansson: slunga rostfri.

Tel: 070-569 62 25


Thomas Avén: slunga plast. 

Tel: 070-246 72 10


Gun Johansson: projektor.

Tel: 070-775 37 20


Villkor: Utrustningen lånas för en kostnad av 50 kr per gång och man får låna utrustningen under 2 dygn. Utrustningen skall göras ren efter användningen i enlighet med de instruktioner som medföljer.

Beloppet sätts in på Bro-Håbo Biodlarförenings konto, Skandiabanken 9159-858 984-0, ange namn och lån av aktuell utrustning i meddelandefältet.

Styrelse

Ordförande Gun Johansson. Bålsta
070-775 37 20


Sekreterare Eva Dufva. Kungsängen
072-251 75 81


Kassör Anna Blomlöf. Häggeby
070-698 15 76


Ledamot

Thomas Tomtlund. Bro

070-295 70 60


Ledamot

Marika Wigren Filipsson. Bro

070-496 92 02


E-post: styrelsen"a"brohabobiodlare.se